B. Đi-A-Xơ

     
Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu (Phần 2) !!
Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa (phần 2) !!
Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời kì (phần 2) !!

* Hướng dẫn giải

Một số cuộc phát kiển lớn về địa lí:

+ 1487: B. Điaxơ đi vòng qua điểm cực Nam Châu Phi.

Bạn đang xem: B. đi-a-xơ

+ 1498: Va-xcô đơ Ga-ma đến Ấn Độ.

+ 1492: C. Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mĩ.

Xem thêm: 3 Thiết Bị Nhập Trong Máy Tính (Input Device) Là, Thiết Bị Nhập Của Máy Tính Gồm

+1519 - 1522: Ph. Ma-gien-lan lần đầu tiên đi vòng quanh trái đất.

Xem thêm: Bộ Phận Nào Sau Đây Là Phần Cứng, Phần Cứng Máy Tính Là Gì

Chọn đáp án B


Lịch sử là môn khoa học nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến con người. Đây là thuật ngữ chung có liên quan đến các sự kiện trong quá khứ cũng như những ghi nhớ, phát hiện, thu thập, tổ chức, trình bày, giải thích và thông tin về những sự kiện này. Những học giả viết về lịch sử được gọi là nhà sử học. Các sự kiện xảy ra trước khi được ghi chép lại được coi là thời tiền sử.

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hợp mã giảm giá