Please wait

  -  

Cho phương trình (asin x+bcos x=c), trong đó (a,b,cinmathbbR), (a) và (b) ko đồng thời bởi (0). Để giải phương trình này, ta phân tách 2 vế đến (sqrta^2+b^2) rồi áp dụng công thức cộng đưa phương trình về phương trình lượng giác cơ phiên bản dạng


Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Please wait

Giải phương trình (cos x-sqrt3sin x=-2.)

Giải.

<eginarrayll&cos x-sqrt3sin x=-2\ Leftrightarrow&dfrac12cos x-dfracsqrt32sin x=-1\ Leftrightarrow&sindfracpi6cos x-cosdfracpi6sin x=-1\ Leftrightarrow&sinleft(dfracpi6-x ight)=-1\ Leftrightarrow&dfracpi6-x=-dfracpi2+k2pi\ Leftrightarrow&x=dfrac2pi3-k2piquad (kinmathbbZ)endarray>

Ví dụ 2.

Xem thêm: Một Cửa Hàng Bán Gạo

Giải phương trình (3sin x+4cos x=2.)


Giải.

<eginarrayll&3sin x+4cos x=2\ Leftrightarrow&dfrac35sinx+dfrac45cosx=dfrac25\ Leftrightarrow&cosalphasinx+sinalphacos x=dfrac25\ Leftrightarrow&sinleft(x+alpha ight)=dfrac25\ Leftrightarrow&left<eginarraylx=-alpha+arcsinfrac25+k2pi\ x=-alpha+pi-arcsinfrac25+k2piendarray ight.quad (kinmathbbZ)endarray>

Trong kia (cosalpha=dfrac35, sinalpha=dfrac45.)

Bài 1.

Xem thêm: Soạn Sử 7 Bài 5 Ngắn Nhất ): Ấn Độ Thời Phong Kiến, Lịch Sử 7 Bài 5 Ngắn Nhất: Ấn Độ Thời Phong Kiến

Giải những phương trình sau

(3sin x-cos x=-4)(12sin2x-5cos2x=-12)(3cos^2x+sin2x=2)(sin x+cos x=-1)(sin 2x-cos 2x=0)(cos x-sin x=sqrt2)

Bài 2. Giải những phương trình sau

(cos x-sqrt3sin x=2cos 2x)(sin 8x+sqrt3cos7x=sin 7x+sqrt3cos 8x)(sqrt2left(cos^4x-sin^4x ight)=sin x+cos x)(cos 7xcos5x-sqrt3sin 2x=1-sin 7xsin 5x)

MỚI CẬP NHẬT
Định nghĩa góc giữa hai tuyến đường thẳng Góc giữa hai vectơ Tích vô vị trí hướng của hai vectơ Định lý cosin cài đặt LaTeX trên Windows Tính góc giữa hai tuyến phố thẳng bằng phương thức vectơ bài xích tập tính góc giữa hai tuyến phố thẳng bí quyết độ dài con đường trung tuyến
XEM NHIỀU
Điều kiện để phương trình bậc hai gồm nghiệm dương, âm, trái dấu Định nghĩa hình chóp phần nhiều Phương trình chính tắc của đường thẳng Đường tròn lượng giác - một số hiệu quả cần ghi nhớ tra cứu m nhằm hàm số đồng thay đổi hoặc nghịch trở nên trên từng khoảng xác minh cách làm độ dài đoạn thẳng nối hai điểm Cách xác minh góc thân mặt mặt và mặt đáy của hình chóp Định nghĩa hình vỏ hộp
ra mắt
Giới thiệu liên hệ Điều khoản
link 1
links 2

*

Toán thầy Phú, trang giải bài bác tập toán - luyện thi toán giành riêng cho học sinh cùng giáo viên siêng Toán.