Giải Bài Tập Tiếng Anh 8, Unit 13: Festivals

  -  

Phần "Write" để giúp bạn học tập rèn luyện tài năng viết trải qua chủ đề của Unit 13: Festivals (Các lễ hội). Phần này sẽ giúp đỡ bạn học ôn tập lại tự vựng và ngữ pháp đang học. Nội dung bài viết sua là gợi nhắc giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

WRITE – UNIT 13: FESTIVALS

1. Use the information in the dialogue on page 121 lớn fill in the gaps in this report. (Sử dụng thông tin ở hội thoại trang 121 nhằm điền vào chồ trống trong bạn dạng báo cáo này.)

The Rice-cooking Festivalby Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1)rice-cookingfestival was held.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 8, unit 13: festivals

The festival was held in the communal house yard about (2)one kilometeraway from a river. There were three competitions: (3)water-fetching, fire- making & rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had lớn (4)runto the river to lớn get the (5)water.

In the fire-making contest two team members had to make a fire in the (6)traditionalway. They tried to rub pieces of (7)bambootogether lớn make the fire.

(8)Sixpeople from each team took part in the rice-cooking contest. They had to lớn (9)separatethe rice from the husk & then cook the rice.

After the three contests, all points were (10)addedand the nhỏ bé Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Dịch bài:

Lễ hội thi thổi cơmTổ chức bởi Đại Sứ liên hoan tiệc tùng Phạm Phương Linh

Bài báo này chỉ ra giải pháp tổ chức liên hoan nấu cơm trắng thi.

Lễ hội được tổ chức ở sân nhà ở xã hội cách sông 1 km. Có tía phần thi: mang nước, tạo nên lửa lửa cùng nấu cơm. Tiệc tùng đã diễn ra một ngày.

Xem thêm: Tính Chất 3 Đường Trung Tuyến Của Tam Giác Đều Ở Lớp 7, Cách Tính Đường Cao Tam Giác Đều

Trong cuộc thi tìm kiếm nước, mọi cá nhân từ mỗi đội phải chạy mang lại sông để lấy nước.

Trong hội thi làm chế tạo lửa, nhì thành viên vào nhóm vẫn phải tiến hành tạo lửa biện pháp truyền thống. Họ cố gắng cọ xát các mẩu tre với nhau để tạo nên lửa.

Sáu tín đồ từ mỗi đội vẫn tham gia cuộc thi nấu cơm. Bọn họ phải tách gạo thoát ra khỏi vỏ với nấu cơm.

Sau bố cuộc thi, toàn bộ các điểm được cùng vào và nhóm xã Triệu đã giành được phần thưởng lớn. Tiệc tùng, lễ hội thật xuất xắc vời.

2. Write a similar report on a festival you joined recently. The answers khổng lồ the questions below can help you. (Viết một bạn dạng báo cáo giống như về một liên hoan tiệc tùng bạn new tham gia. Phần nhiều câu vấn đáp của những thắc mắc dưới đây sẽ giúp đỡ bạn.)

a) What is the name of the festival? (Tên tiệc tùng là gì?)b) Where was the festival held? (Lễ hội được tổ chức ở đâu?)c) How long did the festival last? (Lễ hội kéo dài trong bao lâu?)d) How many activities were there? Were there any competitions? (Có bao nhiêu hoạt động? gồm cuộc tranh đấu nào không?)e) How were the activities organized? (Các hoạt động được tổ chức như thế nào?)f) How many people took part in each activity? (Có bao nhiêu fan tham gia làm việc mỗi phần thi?)g) What did you think about the festival? (Bạn nghĩ gì về tiệc tùng đó.)

Giải:

The Huong Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagoda festival is held.

The Huong Pagoda (Huong Pagoda) & the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month to lớn the kết thúc of the 3rd month of the lunar calendar. The festival is opened on the 6th day of the 1 St month of the lunar calendar. People conduct long dance in the yard of Trinh pagoda & sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th- 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The moutainous path leading from Ngoai agoda to lớn Trong pagoda is full of visitors coming up và down. A pilgrimage khổng lồ the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also lớn see the numerous natural shapes that are typical of the landscape and the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Dịch:

Lễ hội miếu Hương

Bài báo này cho thấy lễ hội chùa Hương được tổ chức như vậy nào.

Xem thêm: Giải Bài 7 Trang 107 Sgk Toán 11, Bài 7 Trang 107 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11

Chùa Hương và hang hương thơm Tích là hầu hết thắng cảnh lừng danh của Việt Nam. Lễ hội chùa Hương kéo dãn từ ngày 6 tháng 1 đến khi xong tháng 3 âm lịch. Liên hoan tiệc tùng được khai mạc vào trong ngày 6 mon 1 âm lịch. Fan ta tiến hành điệu múa long tại sân miếu Trinh và đi thuyền buồm hoàng gia. Liên hoan được tổ chức tại 3 địa điểm: mùi hương Tích, Tuyết Sơn với Long Vân. Lễ hội đông độc nhất vô nhị từ ​​ngày 15 đến 20 của tháng 2 âm lịch vày thời kỳ này lưu lại ngày liên hoan chính. Con phố núi dẫn tự Phía Ngoai mang lại Chùa vào đầy du khách. Fan ta hành hương đến chùa Hương không chỉ là vì nguyên nhân tôn giáo cơ mà còn để nhìn thấy nhiều danh thắng thoải mái và tự nhiên điển hình của phong cảnh và các tòa đơn vị là rất nhiều hiện vật có giá trị của đất nước.