UNIT 10

     

1. Hãy làm việc với chúng ta em. Hãy đọc chỉ dẫn về biện pháp tái sử dụng thủy tinh. Em hãy xem các hướng dẫn rồi viết lại bọn chúng ở dạng bị động và xếp tranh theo đơn thân tự đúng.

Bạn đang xem: Unit 10


Language Focus

● Passive form

● Adjective followed by - an infinitive

- a noun clause

*
*

(Hãy thao tác làm việc với bạn em.

Hãy đọc hướng dẫn về bí quyết tái chế thủy tinh. Em hãy coi các chỉ dẫn rồi viết lại bọn chúng ở dạng bị động và xếp tranh theo đơn độc tự đúng.)

Hướng dẫn giải:

* Câu bị động:

a. The glass is broken into small pieces.

b. Then the glass is washed with a detergent liquid.

c. The glass pieces are completely dried.

d. They are mixed with certain specific chemicals.

Xem thêm: Giải Bài 8 Trang 71 Sgk Toán 8 Tập 1 Toán 8 Tập 1, Bài 8 Trang 71 Sgk Toán 8 Tập 1

e. The mixture is melted until it becomes a liquid.

f. A long pipe is used lớn dip into the liquid và then the liquid is blown into intended shapes.

* đơn thân tự tranh: 1 –> 4 –> 3 –> 5 –> 2 –> 6

Tạm dịch:

a) làm vỡ thủy tinh thành từng miếng nhỏ.=> thủy tinh trong được chia thành từng miếng nhỏ.b) kế tiếp rửa thủy tinh bằng chất lỏng tẩy rửa.=> Sau đó, chất liệu thủy tinh được rửa bằng chất lỏng tẩy rửa.c) Sấy khô trọn vẹn các miếng thủy tinh.=> những miếng chất liệu thủy tinh được sấy khô trả toàn.d) Trộn bọn chúng với một số hóa chất nắm thể.=> các mảnh thủy tinh được trộn với một trong những hóa chất thay thể.

e) làm cho tan chảy hỗn hợp cho đến khi nó biến chuyển chất lỏng.=> hỗn hợp được đun chảy cho tới khi nó biến chất lỏng.f) Sử dụng một cái ống dài, nhúng nó vào hóa học lỏng, tiếp nối thổi hóa học lỏng vào những hình dạng dự định.=> Một ống dài được thực hiện để nhúng vào hóa học lỏng và tiếp nối chất lỏng được thổi thành bản thiết kế dự định.

2. A famous inventor, Dr. Kim, is going lớn build a time machine. One of his assistants. Hai. Is asking him questions about the invention. Complete the dialogue. Use the correct khung of the verbs in brackets. 

(Tiến sĩ Kim, một bên khoa học lừng danh sắp sửa gắn ráp một cỗ máy thời gian. Hải, trong số những phụ tá của ông hỏi ông một vài câu hỏi về phát minh này. Em hãy dứt hội thoại, dùng vẻ ngoài đúng của hễ từ mang lại trong ngoặc.)

Hai: When (0) will the project be started, Doctor? (start)

Dr. Kim: Very soon.

Xem thêm: Các Thao Tác Với Tệp Và Thư Mục Trong Windows, Giải Bài Tập Tin Học 10

Hai: Many people want to lớn see the time machine.

Dr. Kim: Yes. It (1) __________________to the public when it is finished. (show)