Although he had a good salary, he was unhappy in his job

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

+In+spite+of....................+2.I'm+sorry+I+missed+your+birthday+party.+->+I+wish....................+3.They+haven't...">

viết lại câu:

1.Although he had a good salary, he was unhappy in his job.

Bạn đang xem: Although he had a good salary, he was unhappy in his job

-> In spite of....................

2.I'm sorry I missed your birthday party.

-> I wish....................

3.They haven't cleaned the streets this week.

-> the streets .........................

4.Apples are usually cheaper than oranges.

-> Apples are not........................

5.I advice you to put your money in the bank.

-> You'd......................

6.That restourant is so dirty that noone wants lớn eat there.

-> It's such.........................

7.I'll pick the children up if you like.

-> Would you...................

8.He object to the fact that his secretary came lớn work late.

->He was annoyed.......................

9.Tom is the most industions pupil.

-> No other pupil......................

10."Don't forget phone the office", she told him.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Công Nghệ Lớp 8 Bài 16 Ngắn Nhất: Bài Tập Thực Hành

-> She isn't used to................


Lớp 9Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
2
0
*

viết lại câu:1.Although he had a good salary, he was unhappy in his job.-> In spite of........having a good salary , he was unhappy in his job............2.I"m sorry I missed your birthday party.-> I wish........I HADN"T MISSED YOUR BIRTHDAY PARTY............3.They haven"t cleaned the streets this week.-> the streets .......HAVENT" BEEN CLEANED THIS WEEK..................4.Apples are usually cheaper than oranges.-> Apples are not........AS CHEAP AS ORANGES................5.I a...
Đọc tiếp

viết lại câu:

1.Although he had a good salary, he was unhappy in his job.

-> In spite of........having a good salary , he was unhappy in his job............

2.I"m sorry I missed your birthday party.

-> I wish........I HADN"T MISSED YOUR BIRTHDAY PARTY............

3.They haven"t cleaned the streets this week.

-> the streets .......HAVENT" BEEN CLEANED THIS WEEK..................

4.Apples are usually cheaper than oranges.

-> Apples are not........AS CHEAP AS ORANGES................

5.I advice you to put your money in the bank.

-> You"d........BETTER PUT YOUR MONEY IN THE BANK..............

6.That restourant is so dirty that noone wants khổng lồ eat there.

-> It"s such........A DIRTY RESTAURANT THAT NO ONE WANTS lớn EAT HERE.................

7.I"ll pick the children up if you like.

-> Would you.......LIKE ME to lớn PICK THE CHILDREN UP ?............

8.He object khổng lồ the fact that his secretary came khổng lồ work late.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Trong Nhà Phổ Biến Hiện Nay, Cách Vẽ Sơ Đồ Mạng Điện Trong Nhà

->He was annoyed.....OF THE FACT THAT HIS SECRETARY CAME khổng lồ WORK LATE..................