Rút gọn (6x 1)2 ( 6x

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Rút gọn (6x 1)2 ( 6x

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạo
*

Rút gọn gàng biểu thức (6x+1)2+(6x−1)2−2(1+6x)(6x−1)(6x+1)2+(6x−1)2−2(1+6x)(6x−1) =?

Giúp mik với ạ, mik đề xuất gấp.


*

*

*

(left(6x+1 ight)^2+left(6x-1 ight)^2-2left(1+6x ight)left(6x-1 ight))

(Rightarrowleft(6x+1 ight)^2-2left(6x+1 ight)left(6x-1 ight)+left(6x-1 ight)^2)

(Rightarrowleft(6x+1-6x+1 ight)^2)

(Rightarrow2^2)

(Rightarrow4)


Trả lời:

( 6x + 1 )2 + ( 6x - 1 )2 - 2 ( 1 + 6x ) ( 6x - 1 )

= ( 6x + 1 )2 - 2 ( 6x + 1 ) ( 6x - 1 ) + ( 6x - 1 )2 

= < ( 6x + 1 ) - ( 6x - 1 ) >2

= ( 6x + 1 - 6x + 1 )2

= 22

= 4


(left(6x+1 ight)^2+left(6x-1 ight)^2-2left(1+6x ight)left(6x-1 ight))(=left(6x+1-6x+1 ight)^2)(=2^2=4)(3left(2^2+1 ight)left(2^4+1 ight)left(2^8+1 ight)left(2^16+1 ight))(=left(2^2-1 ight)left(2^2+1 ight)left(2^4+1 ight)left(2^8+1 ight)left(2^16+1 ight))(=left(2^4-1 ight)left(2^4+1 ight)left(2^8+1 ight)left(2^16+1 ight))(=left(2^8-1 ight)left(2^8+1 ight)left(2^16+1 ight))(=left(2^16-1 ight)left(2^16+1 ight))(=2^32-1) 

(left(6x+1 ight)^2+left(6x-1 ight)^2-2left(1+6x ight)left(6x-1 ight))

(=left(6x+1-6x+1 ight)^2)

(=2^2=4)(3left(2^2+1 ight)left(2^4+1 ight)left(2^8+1 ight)left(2^16+1 ight))

(=left(2^2-1 ight)left(2^2+1 ight)left(2^4+1 ight)left(2^8+1 ight)left(2^16+1 ight))

(=left(2^4-1 ight)left(2^4+1 ight)left(2^8+1 ight)left(2^16+1 ight))

(=left(2^8-1 ight)left(2^8+1 ight)left(2^16+1 ight))

(=left(2^16-1 ight)left(2^16+1 ight))

(=2^32-1)

 


Đọc tiếp

a) (left(6x+1 ight)^2+left(6x-1 ight)^2-2left(1+6x ight)left(6x-1 ight))

 (=left(6x+1 ight)left(6x+1 ight)+left(6x-1 ight)left(6x-1 ight)-2left(1+6x ight)left(6x-1 ight))

(=left(6x+1 ight)left(6x+1 ight)+left(6x-1 ight)left)

(=36x^2+12x+1+left(6x-1 ight)left(-6x-3 ight))

(=36x^2+12x+1+left(-36x^2-12x+3 ight))

(=36x^2+12x+1-36x^2-12x+3)

(=4)


Đúng 0
Bình luận (0)

câu b làm nắm nào vậy


Đúng 0
Bình luận (0)

rút gọn gàng biểu thức

(6x +1) ^2 +(6x-1)^2-2(1+6x)(6x-1)

x(2x^2-3)-x^2(5x+1)+x^2

3x(x-2)-5x(1-x)-8(x^2-3)


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy
(left(6x+1 ight)^2+left(6x-1 ight)^2-2left(1+6x ight)left(6x-1 ight))(=left(6x+1 ight)^2-2left(6x+1 ight)left(6x-1 ight)+left(6x-1 ight)^2)(=left(6x+1-6x+1 ight)^2)(=4)(xleft(2x^2-3 ight)-x^2left(5x+1 ight)+x^2)(=2x^3-3x-5x^3-x^2+x^2)(=left(2x^3-5x^3 ight)+left(x^2-x^2 ight)-3x)(=-3x^3-3x)(3xleft(x-2 ight)-5xleft(1-x ight)-8left(x^2-3 ight))(=3x^2-6x-5x+5x^2-8x^2+24)(=left(3x^2+5x^2-8x^2 ight)-left(6x+5x ight)+24)(=-11x+24)
Đọc tiếp

(left(6x+1 ight)^2+left(6x-1 ight)^2-2left(1+6x ight)left(6x-1 ight))

(=left(6x+1 ight)^2-2left(6x+1 ight)left(6x-1 ight)+left(6x-1 ight)^2)

(=left(6x+1-6x+1 ight)^2)

(=4)

(xleft(2x^2-3 ight)-x^2left(5x+1 ight)+x^2)

(=2x^3-3x-5x^3-x^2+x^2)

(=left(2x^3-5x^3 ight)+left(x^2-x^2 ight)-3x)

(=-3x^3-3x)

(3xleft(x-2 ight)-5xleft(1-x ight)-8left(x^2-3 ight))

(=3x^2-6x-5x+5x^2-8x^2+24)

(=left(3x^2+5x^2-8x^2 ight)-left(6x+5x ight)+24)

(=-11x+24)


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa


Xem thêm: Phân Tích 16 Câu Đầu Bài Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ Lớp 10

rút gọn biểu thức

(6x +1) ^2 +(6x-1)^2-2(1+6x)(6x-1)

x(2x^2-3)-x^2(5x+1)+x^2

3x(x-2)-5x(1-x)-8(x^2-3)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

rút gọn biểu thức

(6x +1) ^2 +(6x-1)^2-2(1+6x)(6x-1)

x(2x^2-3)-x^2(5x+1)+x^2

3x(x-2)-5x(1-x)-8(x^2-3)


Xem chi tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

rút gọn gàng biểu thức 

(6x+1)2 +(6x-1)2-2 (1+6x)(6x-1)

3(22+1)(24+1)(28+1)(216+1)


Xem chi tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy
a/ (6x+1)2+(6x-1)2-2(1+6x)(6x-1)=36x2+12x+1+36x2-12x+1-2(6x-1+36x2-6x)=36x2+12x+1+36x2-12x+1+2-72x2=1+1+2=4b/ 3(22+1)(24+1)(28+1)(216+1)Ta có: 3=4-1=22-1  (22-1)(22+1)(24+1)(28+1)(216+1) =(24-1)(24+1)(28+1)(216+1) =(28-1)(28+1)(216+1) =(216-1)(216+1) =232-1
Đọc tiếp

a/ (6x+1)2+(6x-1)2-2(1+6x)(6x-1)

=36x2+12x+1+36x2-12x+1-2(6x-1+36x2-6x)

=36x2+12x+1+36x2-12x+1+2-72x2

=1+1+2=4

b/ 3(22+1)(24+1)(28+1)(216+1)

Ta có: 3=4-1=22-1 

(22-1)(22+1)(24+1)(28+1)(216+1)

=(24-1)(24+1)(28+1)(216+1)

=(28-1)(28+1)(216+1)

=(216-1)(216+1)

=232-1


Đúng 0

Bình luận (0)

mình biết làm bài bác này

 


Đúng 0
Bình luận (0)

a)hàng đẳng thức (a^2+b^2-2ab=a^2-2ab+b^2)

áp dụng vào:

suy ra biểu thức đã cho =

((6x+1) -(6x-1))^2=2^2=4

 

 

b) 3(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^16+1)

=(2^2-1)(2^2+1)(2^4+1)..................

=(2^4-1)(2^4+1)(2^8+1)................

làm giống như =2^32-1

nếu đúng các bạn cho mih ****!!!!


Đúng 0


Xem thêm: “ Văn Kỳ Thanh Bất Kiến Kỳ Hình Là Gì? Định Nghĩa Bài Ca Dao: Văn Kì Thanh Bất Kiến Kì Hình

Bình luận (0)