PH_C TRUY_N LU_T L_ KÝ (T_P 2: PH_C TRUY_N 12

  -  

This site is best viewed with Javascript. If you are unable khổng lồ turn on Javascript, please click here.
Bạn đang xem: Ph_c truy_n lu_t l_ ký (t_p 2: ph_c truy_n 12

Bội thông thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố
*
*
*
*

*
*
*
*Xem thêm: Sơ Đồ Tuần Hoàn Máu Là Gì? Sơ Đồ Cấu Tạo Hệ Tuần Hoàn Máu

Chúng tôi mang lại là bạn đã viết:

bcnn(3,6,8,9,12)

Đây là bài toán về bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


1. Tìm những thừa số yếu tắc của 3

*

2. Tìm những thừa số yếu tố của 6

*Xem thêm: Buồn Thi Hỏng Thể Thơ Gì - Nội Dung Bài Thơ Buồn Thi Hỏng

Sơ đồ vật cây của những thừa số nhân tố của 6: 2 cùng 3

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3) trong quá trình tìm thừa số của các số đã cho: