1 TRANG 55 SGK TOÁN 7 TẬP 1

     

Bài 2 Một số việc về đại lượng tỉ trọng thuận: Giải bài bác 5,6 trang 55; bài 7,8,9,10,11 trang 56 SGK Toán 7 tập 1 Chương 2.

Bạn đang xem: 1 trang 55 sgk toán 7 tập 1

Bài 5. Hai đại lượng x với y tỉ trọng thuận với nhau giỏi không, nếu:

a)

x12345
y918273645

b)

x12569
y1224607290

a) Ta tất cả :

*

vậy x với y là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận.

b) Ta có

*

nên x và y ko tỉ lệ thuận.

Bài 6 trang 55. Thay cho bài toán đo chiều dài những cuộn dây thép bạn ta thường cân nặng chúng. Cho thấy thêm mỗi mét dây nặng 25 gam.

a) mang sử mét dây nặng trĩu y gam. Hãy biểu diễn y theo x.

b) Cuộn dây khá dài bao nhiêu mét hiểu được nó nặng trĩu 4,5 kg?

Đáp án: 1 m dây nặng 25 g

x m dây nặng trĩu y g

a) Vì cân nặng của cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài đề xuất 1/x = 25/y ⇒ y = 25x


Quảng cáo


b) Đổi 4,5 kilogam = 4500 g

1/x = 25/4500 ⇒ x = 4500/25 = 180 (m) . Vậy cuộn dây nặng nề 4,5kg dài 180m.

Bài 7 trang 56 Toán 7. Hạnh với Vân định làm mứt dẻo tự 2,5 kilogam dâu. Theo công thức, cứ 2 kilogam dâu thì nên 3 kilogam đường. Hạnh bảo cần 3,75kg, còn Vân bảo đề nghị 3,25kg. Theo em ai đúng, vì sao?

Đáp án bài 7: Vì cân nặng dâu y(kg) tỉ lệ thuận với một khối lượng đường x(kg) yêu cầu ta có y = kx.

Theo đk đề bài y = 2 thì x = 3, cầm cố vào phương pháp ta được 2 = k.3 yêu cầu k = 2/3.

Công thức phát triển thành y = 2/3x


Khi y = 2,5 thì x = 3/2; y = 3/2 . 2,5 = 3,75
Vậy Hạnh nói đúng.

Bài 8 trang 56. Học sinh của ba lớp 7 cần được trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học tập sinh, lớp 7B tất cả 28 học tập sinh, lớp 7C gồm 36 học tập sinh. Hỏi từng lớp cần trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, hiểu được số hoa cỏ tỉ lệ với số học tập sinh.

Giải: Gọi số cây cỏ của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z. Theo đề bài xích ta bao gồm x + y + z = 24 và số hoa cỏ và số học viên tỉ lệ nhau :

*
Theo đặc điểm của hàng tỉ số bằng nhau ta có:
*
x = 1/4 . 32 = 8;

y = 1/4 . 28 = 7;

z = 1/4 . 36 = 9.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Bình Xét Thi Đua Tổ Chuyên Môn, Biên Bản Họp Bình Xét Thi Đua Cuối Năm Học 2019


Quảng cáo


Vậy : số cây cối của lớp 7A, 7B, 7C là 8, 7, 9 cây xanh.

Bài 9 trang 56 Toán 7 tập 1. Đồng bạch là 1 trong loại hợp kim của niken, kẽm, đồng, cân nặng của chúng lần lượt tỉ trọng với 3, 4 với 13. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam niken, kẽm, đồng nhằm sản xuât 150 kg đồng bạch.

Giải: Gọi trọng lượng (kg) của niken, kẽm, đồng theo lần lượt là x, y, z. Theo đề bài bác ta có: x + y + z = 150 với

*

Theo đặc điểm của dãy tỉ số đều nhau ta có:

*

Vì vậy x = 7,5.3 = 22,5.

y = 7,5.4 = 30

z = 7,5.13 = 97,5

Vậy khối lượng của niken, kẽm, đồng theo trang bị tự là 22,5kg, 30kg, 97,5kg.

Bài 10. Biết các cạnh của một tam giác tỉ trọng với 2; 3; 4 với chu vi của chính nó là 45 cm. Tính các cạnh của tam giác đó

Giải bài bác 10:Gọi chiếu dài (cm) của những cạnh của tam giác tỉ lệ với 2, 3, 4 thứu tự là x, y, z.

Theo đề bài, ta có: x/2 = y/3 = z/4 và x + y + z = 45

Theo đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

Nên x = 5.2 = 10

y = 5.3 = 15

z = 5.4 = 20

Vậy những cạnh của tam giác là 10cm, 15cm, 20cm.

Bài 11. Đố em tính được bên trên một chiếc đồng hồ khi kim giờ xoay được một vòng thì kim phút, kim giây xoay được bao nhiêu vòng?

Giải: Ta hiểu được 1 giờ = 60 phút = 60.60 = 3600 giây.

Do kia khi kim tiếng đi được một giờ thì kim phút đi được 1 vòng với kim giây xoay được 60 vòng trên mặt đồng hồ.

Vậy xung quanh chiếc đồng hồ đeo tay khi kim giờ đồng hồ quay được 1 vòng thì kim phút con quay được 1.12 = 12 (vòng) và kim giây tảo được 60.12 = 720 (vòng).

Bài tập rèn luyện thêm, các em thử làm và bình luận đáp án phương pháp giải nhé:

BÀI 1 : Số học sinh khối 6; 7; 8; 9 tỉ lệ thuận cùng với 9; 8; 7; 6. Tính số học sinh mỗi khối, biết tổng số học viên bốn khối là 900 học sinh.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Sinh Vật Thuộc Giới Khởi Sinh, Giới Khởi Sinh

BÀI 2 : Ba nhà tiếp tế góp vốn theo tỉ lệ thành phần 4; 6; 9. Hỏi mọi người nhận được từng nào tiền lãi, hiểu được tổng số tiền lãi là 520 triệu đ và tiền lãi phân tách theo tỉ lệ thành phần góp vốn.