(1+SINX+COS2X)SIN(X+PI/4)/1+TANX=1/CĂN2 COSX

  -  
Bạn đã chiếm lĩnh đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, chúng ta cũng có thể xem toàn cục nội dung trả lời


Bạn đang xem: (1+sinx+cos2x)sin(x+pi/4)/1+tanx=1/căn2 cosx

Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản xechieuve.com.vn.Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với nhóm ngũ gia sư xechieuve.com.vn bằng phương pháp Đăng ký thông tin tài khoản ngay hiện thời
*
Đăng ký với Google
*
Đăng ký với Facebook
*

*

*
NoName.112538
1, bổ sung cho bài của bạn trên là một số loại hai nghiệm đầu đi vị không thoả mãn điều kiện của pt. Điều khiếu nại của pt là một trong + tanx khác 0 => x khác pi/4 +kpi và khác pi/2+ kpi


Xem thêm: Giải Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7 Communication Trang 11, Tiếng Anh 6 Unit 7: Communication

*
Giải phương trình lượng giác(1 + sinx + cos2x)sin(x + Pi/4) / (1 + tanx) = 1/Căn2cosx(1 - 2sinx)cosx/(1 + 2sinx)(1 - sinx) = Căn3sinx + cosx.sin2x + Cawn3cos3x = 2(cos4x + sin3x)(1 + 2sin)^2cosx = 1 + sinxcosx1/sinx + 1/sin(x - 3pi/2) = 4sin(7pi/4 - x)9sinx + 6cosx - 3sin2x + cos2x = 8Toán học tập - Lớp 11Toán họcLớp 11
Một hình lập phương có diện tích s xung quanh là 48cm2 . Tính diện tích s toàn phần với thể tích của hình lập phương đó(Toán học tập - Lớp 6)
cho 1 hình chữ nhật. Trường hợp tăng chiều rộng đó thêm 6,4m đồng thời bớt chiều dài nó đi 15% thì diện tích s HCN kia sẽ tăng thêm 2%. Tính chiều rộng HCN ban đầu?(Toán học - Lớp 5)
Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 3/5 km ; chiều rộng là 5/9 km. A. Chiều dài hơn nữa chiều rộng bao nhiêu km? B. Tính nữa chu vi miếng đất? (Toán học - Lớp 6)
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật biết a = 8 m b = 6 m h = 5 m(Toán học tập - Lớp 5)
Giải cùng biện luận các phương trình sau: a) m(m-x)= 3(x+3)-6m, b) mx-3m=2x-3, c) (m^2 -9)x=m^2 +3m(Toán học tập - Lớp 8)


Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Lớp 11 Bài Viết Số 1, Bài Viết Tập Làm Văn Số 1 Lớp 11: Đề 1

Hỏi 15 triệu học viên cả nước bất kỳ câu hỏi nào về bài tập nhận câu trả lời nhanh chóng, đúng đắn và miễn phí liên kết với chúng ta học sinh giỏi và bạn bè cả nước